Новости на изложението BAU 2019

Свали (PDF - англйски)

Свали (PDF - руски)

Новости на изложението BAU 2011 - нововъведения при гаражни врати

 

 

 

 

Още по-голяма сигурност, сертифицирана от Рурския университет в Бохум
• Разработка на Hörmann в сътрудничество с експертите по криптология на   Рурския университет в Бохум (RUB)
• 128-Bit кодиране с изключително голяма сигурност като при онлайн банкирането
• Нечувствителен на смущения радиосигнал със стабилен обхват
• Съвместим с предишната версия